Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

News


library suggestion
Full title:
Kocia muzyka : historia chóralna pogromu krakowskiego. T. 1 / Joanna Tokarska-Bakir
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca
Publication Year:
2024
Books
library suggestion
Full title:
Kocia muzyka : historia chóralna pogromu krakowskiego. T. 2 : dokumenty / Joanna Tokarska-Bakir
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca
Publication Year:
2024
Books
library suggestion
Full title:
"To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje" : wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku / Tadeusz Wolsza
Publisher:
Warszawa : Instytut Historii PAN : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton
Publication Year:
2015
Books
library suggestion
Full title:
Afganistan 2014 : rok zwycięstwa czy rok porażki? : doświadczenia dla przyszłości / red. nauk. Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek ; Instytut Studiów Międzynarodowych UWr., Zakład Polityki Zagranicznej RP, Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego
Publisher:
Wrocław : Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego ; Warszawa : Bel Studio
Publication Year:
2015
Books
library suggestion
Full title:
Antymilenium : konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/67) / Bartłomiej Noszczak ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Publisher:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej
Publication Year:
2020
Publication series:
Centralny Projekt Badawczy IPN Władze Komunistyczne wobec Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce 1944-1989
Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 150
Books
library suggestion
Full title:
Elektroniczna demokracja : [wybory w Internecie] / Graeme Browning ; wprowadzenie Daniel J. Weitzner ; przekł. z ang. Piotr Gliwiński
Publisher:
Warszawa : "Mikom" ; [s.l.] : Academic Press Professional, (Warsz. : Nopagraf)
Publication Year:
1997
Publication series:
Okolice Informatyki
Books
library suggestion
Full title:
III Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : (11, 12, 13 listopada 1949 r.)
Publisher:
Warszawa : "Nowe Drogi"
Publication Year:
1949
Books
library suggestion
Full title:
O niepodległość i prawa kobiet : Zofia Moraczewska 1873-1958 : życie i działalność / Kamila Cybulska ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Publisher:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej
Publication Year:
2021
Books
library suggestion
Full title:
Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich : przemówienia, referaty, dyskusja. T. 2
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Publication Year:
1953
Books
library suggestion
Full title:
Polityka bezpieczeństwa w programach i działaniach głównych nurtów politycznych Unii Europejskiej / Kazimierz Kik, Magdalena Molendowska, Agnieszka Zaremba
Publisher:
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Publication Year:
2016
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process