Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Kolekcje

Biblioteka Trójmorza

propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik biograficzny Europy Srodkowo-Wschodniej XX wieku / Pod redakcją Wojciecha Roszkowskiego i Jana Kofmana
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN. Oficyna Wydawnicza RYTM
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkie wyzwanie: Europa Środkowo-Wschodnia po komunizmie / György Konrád ; Przyłożyli Krystyna i Bogdan Góralczykowie
Wydawca:
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Land reforms in East Central Europe after World War One / Wojciech Roszkowski
Wydawca:
Warsaw : Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / Pod redakcją Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Długi koniec zimnej wojny: Rosja i Europa Środkowa 1991-1996 / Irina Kobrinskaja ; Przekład Ewa Kornowska-Michalska
Wydawca:
Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska a Europa Środkowa: polityczne aspekty współpracy / Stanisław Parzymies
Wydawca:
Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The politics of Central Europe / Attila Ágh
Wydawca:
London : SAGE Publications
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowo-Wschodnia: region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji / Redakcja: Julita Agnieszka Rybaczyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku / Redakcja naukowa Wiesław Balcerak
Wydawca:
Łowicz-Warszawa : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Instytut Historii PAN
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grupa Wyszehradzka: współpraca polityczna i gospodarcza / Przemysław Deszczyński, Marian Szczepaniak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa 2005: Perspektywy rozwoju / Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Antoni Kukliński, Leszek Zienkowski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The new Central Europe / Stephen Borsody
Wydawca:
New York : Columbia University Press
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The privatization process in Central Europe / Roman Frydman, Andrzej Rapaczynski, John S. Earle et al
Wydawca:
Budapest - London - New York : Central European University Press
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The future of East-Central Europe / Edited by Andrzej Dumała and Ziemowit Jacek Pietraś
Wydawca:
Lublin : M.Curie-Skłodowska University Press
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obywatelstwo w Europie Środkowej: Materiały z konferencji „Prawo do posiadania obywatelstwa w Europie Środkowo-Wschodniej” Jabłonna, 15-17 grudnia 1995 / Redakcja Piotr Bajda
Wydawca:
Warszawa : Forum Europy Środkowo-Wschodniej przy Fundacji im. Stefana Batorego
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Country report: Central and Eastern Europe 1991. Bulgaria, Poland, Romania, Soviet Union, Czechoslovakia, Hungary / Edited by Statistisches Bundesamt
Wydawca:
Luxembourg : Official Publications of the European Communities Commision
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pierwsza pięciolatka: Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej / Pod redakcją Ryszarda Żelichowskiego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska i Europa Środkowa: Demokratyzacja, konsolidacja, europejzacja / Redakcja naukowa Ewa Nowak, Rafał Reidel
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak budowano kapitalizm: Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej / Anders ĂSLUND ; Z angielskiego przełożył Michał Rusiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo energetyczne państw grupy Wyszehradzkiej: Jak zmienjają się relacje energetyczne Europy / Pál Kovács, Krzysztof Szczepański, Petr Binhack,Melinda Farkas i inni
Wydawca:
Kraków : Instytut Kościuszki
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowo-Wschodnia: Rocznik / Instytut Studiów Politycznych PAN
Wydawca:
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
1991
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Polityczne / Instytut Studiów Politycznych PAN/Collegium Civitas
Wydawca:
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN: Collegium Civitas (2003- )
Rok wydania:
1992
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1997
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawy Międzynarodowe / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych:Akademia Dyplomatyczna
Wydawca:
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1948
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka bez strategii: Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego / Pod redakcją Antolniego Z. Kamińskiego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość ? / Redakcja i opracowanie Radosław Zenderowski
Wydawca:
Wrocław:Warszawa:Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca subregionalna na rzecz bezpieczeństwa w koncepcjach bezpieczeństwa państw Europy Środkowej / Iwona Pawlikowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Trójmorza : geneza, cele i funkcjonowanie / Paweł Kowal, Agnieszka Orzelska-Stączek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników / Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Ukielski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa: Ewelina Dziwak, Anna Robak, Zuzanna Sielska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Katowice] : Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego : Koło Naukowe Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego : Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Mirosław Banasik
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni. 2 / redaktorzy naukowi Ryszard M. Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konteksty dla Trójmorza : Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej / pod redakcją Karoliny Wandy Olszowskiej
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym / redakcja naukowa: Anna Zbaraszewska, Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Global politics in the 21st century : between regional cooperation and conflict / Andrzej Mania, Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz (eds.)
Wydawca:
Berlin : Peter Lang
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego / redakcja naukowa Łukasz Wojcieszak
Wydawca:
Poznań ; [Chomęcice] : Fundacja na Rzecz Czystej Energii
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej / Marcin Jędrzejczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku : wybrane aspekty / pod redakcją Kamili Sierzputowskiej, Sławomira Sadowskiego, Alberta Kotowskiego, Krzysztofa Garczewskiego
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Baltic-Black Sea regionalisms : patchworks and networks at Europe's Eastern margins / editors Olga Bogdanova, Andrey Makarychev
Wydawca:
Cham, Switzerland : Springer
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka zagraniczna Polski : w latach 1989-2020 / pod redakcją naukową Adriana Chojana
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poland’s Foreign and Security Policy : Problems of Compatibility with the Changing International Order / Ryszard Zięba
Wydawca:
Cham : Springer
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowo-Wschodnia w ostatniej dekadzie XX wieku / Pod redakcją Andrzeja Essena, Andrzeja Kastorego i Magdaleny Mikołajczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A carnival of revolution: Central Europe 1989 / Padraic Kenney
Wydawca:
Princeton:Oxford : Princetion Univerity Press
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego / Monika Bąk
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
LIMES: Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Wydawca:
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2008
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
East Central Europe : a concise history / Wojciech Roszkowski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Instytut Jagielloński
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cultural heritage of East Central Europe : a historical outline / Wojciech Roszkowski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Instytut Jagielloński
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Utopia europejska : kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy / Krzysztof Szczerski
Wydawca:
Kraków : Biały Kruk
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jesień Narodów - 1989 / Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski
Wydawca:
Warszawa : Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN. Wydawnictwo Trio
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Zachodu / Pod redakcją Stanisława Parzymiesa
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1994
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies