Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Kolekcje

Biblioteka Trójmorza

Wyświetlanie rekordów 1-79 z 79
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik biograficzny Europy Srodkowo-Wschodniej XX wieku / Pod redakcją Wojciecha Roszkowskiego i Jana Kofmana
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN. Oficyna Wydawnicza RYTM
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkie wyzwanie: Europa Środkowo-Wschodnia po komunizmie / György Konrád ; Przyłożyli Krystyna i Bogdan Góralczykowie
Wydawca:
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Land reforms in East Central Europe after World War One / Wojciech Roszkowski
Wydawca:
Warsaw : Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trzy Europy / Jenö Szücs ; Przełożył Jan Maria Kłoczowski
Wydawca:
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / Pod redakcją Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Długi koniec zimnej wojny: Rosja i Europa Środkowa 1991-1996 / Irina Kobrinskaja ; Przekład Ewa Kornowska-Michalska
Wydawca:
Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska a Europa Środkowa: polityczne aspekty współpracy / Stanisław Parzymies
Wydawca:
Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kraje, w których straszy: Europa Środkowa w obliczu upiorów komunizmu / Tina Rosenberg ; Przełożyła Anna Samborska, posłowiem opatrzył Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
Wydawca:
Poznań : Dom Wydawniczy REBIS
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The politics of Central Europe / Attila Ágh
Wydawca:
London : SAGE Publications
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowo-Wschodnia: region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji / Redakcja: Julita Agnieszka Rybaczyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku / Redakcja naukowa Wiesław Balcerak
Wydawca:
Łowicz-Warszawa : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Instytut Historii PAN
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grupa Wyszehradzka: współpraca polityczna i gospodarcza / Przemysław Deszczyński, Marian Szczepaniak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa 2005: Perspektywy rozwoju / Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Antoni Kukliński, Leszek Zienkowski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The new Central Europe / Stephen Borsody
Wydawca:
New York : Columbia University Press
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The privatization process in Central Europe / Roman Frydman, Andrzej Rapaczynski, John S. Earle et al
Wydawca:
Budapest - London - New York : Central European University Press
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The future of East-Central Europe / Edited by Andrzej Dumała and Ziemowit Jacek Pietraś
Wydawca:
Lublin : M.Curie-Skłodowska University Press
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obywatelstwo w Europie Środkowej: Materiały z konferencji „Prawo do posiadania obywatelstwa w Europie Środkowo-Wschodniej” Jabłonna, 15-17 grudnia 1995 / Redakcja Piotr Bajda
Wydawca:
Warszawa : Forum Europy Środkowo-Wschodniej przy Fundacji im. Stefana Batorego
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Country report: Central and Eastern Europe 1991. Bulgaria, Poland, Romania, Soviet Union, Czechoslovakia, Hungary / Edited by Statistisches Bundesamt
Wydawca:
Luxembourg : Official Publications of the European Communities Commision
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pierwsza pięciolatka: Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej / Pod redakcją Ryszarda Żelichowskiego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska i Europa Środkowa: Demokratyzacja, konsolidacja, europejzacja / Redakcja naukowa Ewa Nowak, Rafał Reidel
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak budowano kapitalizm: Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej / Anders ĂSLUND ; Z angielskiego przełożył Michał Rusiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo energetyczne państw grupy Wyszehradzkiej: Jak zmienjają się relacje energetyczne Europy / Pál Kovács, Krzysztof Szczepański, Petr Binhack,Melinda Farkas i inni
Wydawca:
Kraków : Instytut Kościuszki
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa - analiza i rekomendacje / Tomasz Rezek, Tomasz Szatkowski, Joanna Świątkowska, Jozef Vyskoč, Maciej Ziarek ; Redakcja : Joanna Świątkowska
Wydawca:
Krakow : Instytut Kościuszki
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym / Redakcja naukowa Józef M. Fiszer i Paweł Olszewski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowo-Wschodnia: Rocznik / Instytut Studiów Politycznych PAN
Wydawca:
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
1991
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Polityczne / Instytut Studiów Politycznych PAN/Collegium Civitas
Wydawca:
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN: Collegium Civitas (2003- )
Rok wydania:
1992
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1997
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawy Międzynarodowe / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych:Akademia Dyplomatyczna
Wydawca:
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1948
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja wewnętrzna w krajach postkomunistycznych Europy i Azji oraz ich polityka międzynarodowa w latach 2006-2007 / Pod redakcją Józefa M. Fiszera
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Unia Europejska Świat : wybrane problemy / pod redakcją Józefa Fiszera
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka bez strategii: Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego / Pod redakcją Antolniego Z. Kamińskiego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej / Pod redakcją Joanny Sadowskiej
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość ? / Redakcja i opracowanie Radosław Zenderowski
Wydawca:
Wrocław:Warszawa:Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca subregionalna na rzecz bezpieczeństwa w koncepcjach bezpieczeństwa państw Europy Środkowej / Iwona Pawlikowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Trójmorza : geneza, cele i funkcjonowanie / Paweł Kowal, Agnieszka Orzelska-Stączek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Place and role of the Visegrád Group Countries in the European Union / edited by Józef M Fiszer, Adrian Chojan, Paweł Olszewski
Wydawca:
Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników / Agnieszka Orzelska-Stączek, Paweł Ukielski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa: Ewelina Dziwak, Anna Robak, Zuzanna Sielska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Katowice] : Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego : Koło Naukowe Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego : Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Mirosław Banasik
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni. 2 / redaktorzy naukowi Ryszard M. Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konteksty dla Trójmorza : Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej / pod redakcją Karoliny Wandy Olszowskiej
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inicjatywa Trójmorza w wymiarze historycznym, geopolitycznym i gospodarczym / redakcja naukowa: Anna Zbaraszewska, Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Global politics in the 21st century : between regional cooperation and conflict / Andrzej Mania, Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz (eds.)
Wydawca:
Berlin : Peter Lang
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego / redakcja naukowa Łukasz Wojcieszak
Wydawca:
Poznań ; [Chomęcice] : Fundacja na Rzecz Czystej Energii
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej / Marcin Jędrzejczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku : wybrane aspekty / pod redakcją Kamili Sierzputowskiej, Sławomira Sadowskiego, Alberta Kotowskiego, Krzysztofa Garczewskiego
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Baltic-Black Sea regionalisms : patchworks and networks at Europe's Eastern margins / editors Olga Bogdanova, Andrey Makarychev
Wydawca:
Cham, Switzerland : Springer
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka zagraniczna Polski : w latach 1989-2020 / pod redakcją naukową Adriana Chojana
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poland’s Foreign and Security Policy : Problems of Compatibility with the Changing International Order / Ryszard Zięba
Wydawca:
Cham : Springer
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska na arenie międzynarodowej : wygrany rozwój czy zmarnowane szanse? / autorzy M. Długosz, I. Domagała, M. Domagała, M. Gajda, K. Gasiński, J. Gołąb, A. Gorczyca, A. Górski, P. Kozioł, A. Lorek, A. Michalczewski, P. Mroczkowski, N. Musiał, A. Rudnytska, P. Omiotek, C. Strojny, N. Yurkov
Wydawca:
Warszawa : [Wydawnictwo Think & Make]
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku / pod red. Sabriny P. Ramet ; z ang. przeł. Marta Gałąska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza"
Rok wydania:
cop. 2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzymorze / Marek Jan Chodakiewicz
Wydawca:
Warszawa : Veritatis Splendor
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
New regionalism or no regionalism? : emerging regionalism in the Black Sea area / edited by Ruxandra Ivan
Wydawca:
London : New York : Routledge Taylor & Francis Group
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European Union and new regionalism : competing regionalism and global governance in a post-hegemonic era / edited by Mario Telò
Wydawca:
London : New York : Routledge Taylor & Francis Group
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Institutionalizing East Asia : mapping and reconfiguring regional cooperation / edited by Alice D. Ba, Cheng-Chwee Kuik and Sueo Sudo
Wydawca:
Londyn : New York : Routledge Taylor & Francis Group
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orzeł, lew i krzyż : historia i kultura krajów Trójmorza. T. 1 / Wojciech Roszkowski
Wydawca:
Kraków : Biały Kruk
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformation in Central European Security Environment
Wydawca:
Warsaw : Publishing House ULMAK
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowo-Wschodnia w ostatniej dekadzie XX wieku / Pod redakcją Andrzeja Essena, Andrzeja Kastorego i Magdaleny Mikołajczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A carnival of revolution: Central Europe 1989 / Padraic Kenney
Wydawca:
Princeton:Oxford : Princetion Univerity Press
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
SYSTEMY POLITYCZNE ORAZ POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA W PAŃSTWACH POSTKOMUNISTYCZNYCH EUROPY i AZJI w latach 2004-2005 / Pod redakcją Józefa M. Fiszera
Wydawca:
Warszawa : Komitet Nauk Politycznych PAN
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego / Monika Bąk
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trudna droga do demokracji: Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku / Jacek Wojnicki
Wydawca:
Warszawa
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Środkowoeuropejski: Central European Review / Center for Security and Defense Affairs
Wydawca:
Warsaw: Cen ter for Security and Defence Affairs Polish Parliament
Rok wydania:
1993
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
LIMES: Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Wydawca:
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2008
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE: CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES / Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydawca:
POZNAŃ: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2006
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
East Central Europe : a concise history / Wojciech Roszkowski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Instytut Jagielloński
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cultural heritage of East Central Europe : a historical outline / Wojciech Roszkowski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Instytut Jagielloński
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Utopia europejska : kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy / Krzysztof Szczerski
Wydawca:
Kraków : Biały Kruk
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagraniczna polityka kulturalna Czech, Polski, Słowacji i Węgier po 1989 roku / Anna Umińska-Woroniecka
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo w wymiarze geopolitycznym, militarnym i społeczno-gospodarczym państw Inicjatywy Trójmorza : współczesność i perspektywy / redakcja naukowa Lech Drab, Marta Gębska, Maciej Marszałek ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej : między geopolityką a konstruktywizmem / Krzysztof Żęgota
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Central Europe 2020 : a Hungarian perspective / Iván Bába, Iván Gyurcsík, Csaba G. Kiss ; [translated by Éva Szalai]
Wydawca:
Kőszeg : Institute of Advanced Studies
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
2022 The geoeconomic roundabout : how we entered the first global economic war / Antonia Colibăşanu
Wydawca:
Bucureşti : Tritonic Books
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa państw Inicjatywy Trójmorza : teoria i praktyka / Marta Gębska ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jesień Narodów - 1989 / Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski
Wydawca:
Warszawa : Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN. Wydawnictwo Trio
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczpospolita między lądem a morzem : o wojnie i pokoju / Jacek Bartosiak
Wydawca:
Warszawa : Zona Zero
Rok wydania:
copyright 2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Zachodu / Pod redakcją Stanisława Parzymiesa
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The rise of regionalism : causes of regional mobilisation in Western Europe / Rune Dahl Fitjar
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2013
Książka
Wyświetlanie rekordów 1-79 z 79

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies